กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.6613 (2020.08.03 23:44:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 1 วัน