กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.72515 (2021.05.14 23:42:47)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 1 วัน