กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.72861 (2021.03.03 06:52:56)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์