กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.38843 (2021.04.23 10:56:53)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง