กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.29665 (2020.10.28 13:41:53)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง