กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.25846 (2020.06.03 08:43:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง