กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.36829 (2021.01.22 23:42:52)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง