กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.33486 (2020.11.27 02:42:55)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 5 นาที