กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.31349 (2019.12.06 23:42:30)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 5 นาที