กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.40954 (2021.05.14 23:42:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 5 นาที