กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.24872 (2020.07.06 03:21:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 5 นาที