กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.39486 (2021.03.03 08:02:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์