กราฟ

ราคา GBPUSD

GBPUSD: 1.30618 (2020.08.04 00:13:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์