กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 134.501 (2020.07.16 03:52:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง