กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 142.599 (2021.01.27 18:44:51)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง