กราฟ

ราคา GBPJPY

GBPJPY: 149.797 (2021.04.23 10:16:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPJPY และกรอบเวลา 1 สัปดาห์