กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.21115 (2021.01.22 23:43:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง