กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.26967 (2021.04.23 11:39:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง