กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.19996 (2020.08.03 23:59:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง