กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.18057 (2020.10.28 14:15:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง