กราฟ

ราคา GBPCHF

GBPCHF: 1.17862 (2020.07.06 02:24:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน GBPCHF และกรอบเวลา 5 นาที