กราฟ

ราคา EURUSD

EURUSD: 1.10841 (2020.01.20 11:29:03)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง