กราฟ

ราคา EURUSD

EURUSD: 1.19134 (2020.11.27 02:40:49)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง