กราฟ

ราคา EURUSD

EURUSD: 1.19815 (2021.04.16 23:42:52)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และกรอบเวลา 1 วัน