กราฟ

ราคา EURUSD

EURUSD: 1.106 (2019.12.06 23:42:19)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์