กราฟ

ราคา EURJPY

EURJPY: 124.675 (2020.08.03 23:40:56)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURJPY และกรอบเวลา 5 นาที