กราฟ

ราคา EURGBP

EURGBP: 0.86788 (2021.04.23 10:34:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURGBP และกรอบเวลา 5 นาที