กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.07975 (2020.11.27 01:37:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง