กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.09487 (2019.12.06 23:42:14)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 5 นาที