กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.06369 (2020.07.09 02:24:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 5 นาที