กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.07961 (2020.09.29 14:47:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 5 นาที