กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.07576 (2021.01.27 19:08:51)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 5 นาที