กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.07715 (2021.01.22 23:42:52)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์