กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.07948 (2020.08.03 23:58:56)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์