กราฟ

ราคา EURCHF

EURCHF: 1.10418 (2021.04.23 11:36:00)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURCHF และกรอบเวลา 1 สัปดาห์