กราฟ

ราคา AUDUSD

AUDUSD: 0.76856 (2021.01.27 17:58:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน AUDUSD และกรอบเวลา 5 นาที