ผู้เชี่ยวชาญ SEO

RoboForex เป็นบริษัททางการเงินระหว่างประเทศ ขณะนี้กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ SEO มืออาชีพที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรเจคขนาดใหญ่ รู้ว่าระบบเครื่องมือค้นหาทำงานอย่างไร มีทักษะการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม และสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่วางไว้

คำอธิบายงาน

 • สร้างโปรโมชั่นและกลยุทธ์การพัฒนาสำหรับเว็บไซต์
 • ร่างขอบเขตของงานโดยละเอียดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์
 • ปรับแต่งและควบคุมกลยุทธ์การลิงก์
 • ควบคุมการจัดอันดับเว็บไซต์และสถิติ
 • การเตรียมบันทึกสำหรับงานที่ทำสำเร็จ
 • มีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดและการวิจัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประสบการณ์ด้านโปรเจคขนาดใหญ่
 • เข้าใจวิธีการทำงานของระบบเครื่องมือค้นหา
 • มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาและวิธีใช้งานในทางปฏิบัติ
 • ทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
 • รู้วิธีการอ่านและวิเคราะห์รหัส HTML และ CSS
 • ภาษาอังกฤษ (ความรู้พื้นฐานหรือดีกว่า)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น Google Analytics, Google Webmasters, Yandex.Metrika, Yandex.Webmaster

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาทดลองงาน: 3 เดือน
 • การทำงานทางไกล: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 18:00 น. (UTC+3) ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า
 • หลังจากสัมภาษณ์ทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นจะมีการพูดคุยเรื่องเงินเดือนกับผู้สมัคร

หากคุณสนใจตำแหน่งนี้ โปรดส่งประวัติย่อของคุณไปที่ [email protected]!

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ กรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก เราจะสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เท่านั้น