เงินพิเศษถูกหักออกจากบัญชีหรือไม่หากไม่ได้นำไปใช้?

ไม่ เงินพิเศษไม่มีวันหมดอายุและจะไม่หักออกจากบัญชีหากไม่ได้ใช้งาน