มีข้อจำกัดอะไรบ้างที่มีผลต่อการซื้อขายโดยการใช้เงินพิเศษ?

ทั้งเงินของลูกค้าเองและเงินจากโบนัสต้อนรับพิเศษอาจนำไปใช้สำหรับการซื้อขายโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากนั้น เงินโบนัสต้อนรับสามารถใช้ในช่วง "ดรอดาวน์" ได้ หรือกล่าวได้ว่า เงินโบนัสต้อนรับไม่ถูกหักออกจากบัญชีเมื่ออิควิตี้ของบัญชีต่ำกว่ายอดเงินต้อนรับพิเศษจนกว่าจะถึงระดับStop Out