ฉันสามารถถอนกำไรที่เกิดจากการซื้อขายด้วยเงินพิเศษที่มาจากโปรโมชั่นได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถทำได้ ในกรณีนี้ เงินพิเศษจะไม่ถูกยกเลิกและอาจนำไปใช้สำหรับการซื้อขายในอนาคต