ทำไมในส่วนสมาชิกของฉันไม่มีช่องให้กรอกรหัสโบนัสต้อนรับ 30 USD?

ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์รับเงินทุนเริ่มต้นเพียีงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณเคยเข้าร่วมโปรแกรมที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ คำขอรับเงินพิเศษจะได้รับการปฏิเสธ และช่องกรอกโบนัสต้อนรับ 30 USD จะไม่แสดงในส่วนสมาชิกของคุณ

โปรดทราบว่าเพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกงทุกประเภท เซิร์ฟเวอร์ของเรานำเสนอระบบการต่อต้านการฉ้อโกง หากระบบปฏิเสธคำขอของคุณ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม

สอดคล้องกับเงื่อนไขของโปรแกรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธลูกค้าในการรับโบนัสต้อนรับ 30 USD โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของโปรแกรม "โบนัสต้อนรับ 30 USD" ได้ในส่วนสมาชิกกของคุณ