ฉันสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีได้อย่างไร

ไปที่ส่วน "บัญชีเทรดจริง" ของส่วนสมาชิกและคลิก"เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจะต้องระบุรหัสผ่านใหม่และยืนยัน