ฉันสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนสมาชิกของฉันได้อย่างไร

ไปที่"ประวัติส่วนตัว" ของส่วนสมาชิกและคลิก "เปลี่ยนรหัสผ่านส่วนสมาชิก" ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจะต้องระบุรหัสผ่านใหม่และยืนยัน