ต้องทำอย่างไรหากฉันใส่ข้อมูลผิดระหว่างการลงทะเบียน

การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวที่ระบุในส่วนสมาชิกของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา