ฉันไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์เดิมของฉันได้ ฉันสามารถเปลี่ยนได้อย่างไร

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือในกรณีเหล่านั้น คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา