ฉันต้องทำอย่างไรในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสยืนยัน

ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน ของเราหากคุณไม่ได้รับอีเมลพร้อมรหัสยืนยันหรือไม่สามารถเข้าถึงอีเมลที่่ระบุได้