ฉันสามารถเปลี่ยนเลเวอเรจได้อย่างไร

ไปที่ส่วน "บัญชีเทรดจริง" ของส่วนสมาชิกและคลิก"เปลี่ยนเลเวอเรจ" เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนได้ต่อเมื่อไม่มีตำแหน่งเปิดบนบัญชี