ฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีของฉันได้หรือไม่

ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ด้วยสกุลเงินอื่นได้ตลอดเวลา