ฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ในสกุลเงิน USD, EUR, และ GOLD