กฎของโปรแกรม VIP

 1. ข้อกำหนดโดยทั่วไป
  1. โปรแกรม VIP ให้ลูกค้าที่มีเงินฝากเป็นจำนวนมากในบัญชีของพวกเขาด้วยสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
  2. โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับลูกค้าทุกคนที่มีจำนวนเงินตามกำหนดในบัญชีของพวกเขา
  3. ระดับโปรแกรม VIP จะมอบให้กับลูกค้าที่มีจำนวนเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดจากในบัญชีของพวกเขา ในกรณีนี้ จำนวนเงินทั้งหมดหมายถึงยอดรวมเงินทุนของตนเองในบัญชีของลูกค้า

   <Own_money> = <Balance> - <Extra_money>

   โดยที่:

   Own_money - เงินทุนของลูกค้า

   Balance - เงินทุนในบัญชีของลูกค้า

   Extra_money - ผลรวมของเงินพิเศษที่ได้รับจากภายใต้กรอบการทำงานของโปรโมชั่น

  4. RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรแกรมหรือยกเลิกโปรแกรมหลังจากแจ้งลูกค้าล่วงหน้า รวมถึงการปฏิเสธลูกค้าที่ให้บริการนี้ตามดุลยพินิจของทางบริษัท
 2. การเพิ่มขึ้นหรือลดระดับลงของโปรแกรม
  1. ในการเปลี่ยนระดับโปรแกรม VIP ลูกค้าจะต้องมีจำนวนยอดเงินถึงตามที่กำหนดต่อไปนี้ จากบัญชีซื้อขายของพวกเขา:
   ระดับของโปรแกรม VIPจำนวนเงินของลูกค้าเองในทุกบัญชีการซื้อขาย
   (Silver) เงินจาก 3,000 ถึง 30,000 USD
   (Gold) ทองจาก 30,000 ถึง 100,000 USD
   (Platinum) แพลทินัมมากกว่า 100,000 USD
  2. ระดับโปรแกรม VIP อาจจะลดลง หากจำนวนเงินรวมในบัญชีของลูกค้าลดลง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับโปรแกรม VIP ทางลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล
  3. ระดับโปรแกรม VIP จะได้รับโดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีของลูกค้าถึงตามจำนวนที่ทางเรากำหนด
  4. ระดับโปรแกรม VIP จะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนเงินรวมในบัญชีของลูกค้าลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด
 3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
  1. สำหรับแต่ละระดับของโปรแกรม VIP ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้น (Rebates) ร้อยละตามยอดคงเหลือในบัญชี
   ระดับของโปรแกรม VIPเงินคืนเพิ่มเติม (Rebates)เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นในยอดคงเหลือบนบัญชี
   (Silver) เงิน20%20%
   (Gold) ทอง30%30%
   (Platinum) แพลทินัม40%40%
  2. ตัวเลือกเพิ่มเติมซึ่งมีให้สามารถใช้งานได้สำหรับโปรแกรม VIP ทุกระดับ:
   1. ไม่มีข้อจำกัด ในการใช้งานระบบ VPS หากมีการทำรายการอย่างน้อย 1 รายการ จากเดือนปฏิทินก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะต่ออายุบริการ“ เซิร์ฟเวอร์ VPS” ฟรี เป็นเวลา 1 เดือน เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา
   2. ผู้จัดการ VIP ส่วนตัว ความพร้อมใช้งานของผู้จัดการส่วนบุคคลลูกค้าระดับ VIP ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดแต่ละภูมิภาค
  3. เงินคืนเพิ่มเติม (Rebates) คำนวณทุกวัน แต่โอนไปยังบัญชีของลูกค้าเดือนละครั้ง หากระดับโปรแกรม VIP มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนยอดเงินก่อนหน้านี้ จะไม่ถูกคำนวณใหม่

   ตัวอย่าง:

   วันแรก ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าอยู่ระหว่าง 10 ถึง 1,000 ลอต ลูกค้าได้รับเงินคืน 10 USD (Rebates) ในระดับโปรแกรมของพวกเขาขณะนั้นคือสถานะ Silver ซึ่งหมายถึงเพิ่มขึ้นอีก 20% จำนวนสุทธิที่ได้รับคือ 12 USD

   วันที่ 2 ลูกค้าได้รับเงินคืนอีก 10 USD (Rebates) แต่ระดับโปรแกรมตอนนี้คือระดับโกลด์ (Gold) ซึ่งหมายถึงเพิ่มขึ้นอีก 30% เงินคืนสำหรับในวันปัจจุบันคือ 13 USD เงินคืนสำหรับวันก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการคำนวณใหม่ และจะเท่ากับ 12 USD

   วันที่ 3 ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่มากกว่า 1,000 ล็อต ตอนนี้เงินคืนจะเป็น 2 เท่า (10% ของสเปรด แทนที่จะเป็น 5%) และจำนวนเงินคืนสำหรับในวันก่อนหน้านี้จะได้รับการคำนวณอีกครั้ง ในฐานะลูกค้า VIP 4 คน ลูกค้าจะได้รับ 20USD + 20% = 24USD ในวันแรก และรับ 20USD + 30% = 26USD ในวันที่สอง

  4. เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติม สำหรับยอดคงเหลือในบัญชีจะได้รับการคำนวณทุกวัน เหมือนกับเงินคืน (Rebates) และจะโอนไปยังบัญชีของลูกค้า 1 ครั้งต่อเดือน หากระดับโปรแกรม VIP มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนยอดเงินก่อนหน้านี้ จะไม่ถูกคำนวณใหม่

   จำนวนเงินที่ชัดเจนของร้อยละเพิ่มเติม จากยอดเงินในบัญชีที่จะได้รับโดยลูกค้า จะคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:

   <Daily_IR> = <Client's_funds> × (<Rate_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   โดยที่ x% เป็นปัจจัยขึ้นอยู่กับระดับของโปรแกรม VIP ของลูกค้า ซึ่งในวันที่มีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่กำหนดนี้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โดยไม่คำนึงถึงระดับโปรแกรม VIP ของลูกค้า ในวันที่มีการคำนวณจำนวนเปอร์เซ็นต์ต่อรายเดือน ถ้าหากปริมาณการซื้อขายของลูกค้าเพิ่มขึ้น สู่ระดับถัดไป Rate_IR จะมีการเปลี่ยนแปลง และวันก่อนหน้านี้จะได้รับการคำนวณใหม่ตามอัตราใหม่ แต่ปัจจัย X% สำหรับในวันนั้นจะยังคงเหมือนเดิม

  5. เงินคืน (Rebates) และร้อยละของยอดคงเหลือในบัญชี จะถูกโอนไปยังบัญชีของลูกค้า โดยการดำเนินการ 2 วิธี: การดำเนินการเงินคืนมาตรฐาน /IR และรายการเพิ่มเติมที่มีคำอธิบายสอดคล้องกัน

   ตัวอย่างสำหรับการรับเงินคืน (Rebates)

   1. การดำเนินการตามมาตรฐาน พร้อมกับคำอธิบาย " เงินคืน"
   2. การดำเนินการเพิ่มเติม พร้อมกับคำอธิบาย "เงินคืน VIP-โบนัส "

   ตัวอย่างสำหรับ % จากยอดเงินคงเหลือในบัญชี

   1. การดำเนินการตามมาตรฐาน พร้อมกับคำอธิบาย "IR # 13"
   2. การดำเนินการเพิ่มเติม พร้อมกับคำอธิบาย "IR #13 VIP"