สูงถึง 10% ของยอดคงเหลือ - กฎของโปรแกรม

 1. "สูงถึง 10% ของยอดคงเหลือ" คือโปรแกรมที่ทำงานอย่างถาวร โปรแกรมนี้จะทำให้ลูกค้าของบริษัทได้รับเปอร์เซ็นต์ประจำตามยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นอัตราคงที่บนบัญชีซื้อขายในช่วงเวลานั้น
 2. ัญชีเทรดจริง MetaTrader 4, MetaTrader 5 และ cTrader ทั้งหมด รวมถึงบัญชี ECN, Prime, CopyFXสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 3. โปรแกรมถูกนำมาพิจาณาปริมาณการเทรดของคู่สกุลเงินและโลหะ ตำแหน่ง CFD บนหุ้น, ดัชนี, และสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณปริมาณการเทรด
 4. นการเข้าร่วมโปรแกรม คุณต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขโปรแกรมในส่วนสมาชิกของคุณ โปรแกรมนี้ทำงานอย่างถาวรและสามารถใช้งานได้สำหรับลูกค้า RoboForex Ltd ทุกท่าน ยิ่งปริมาณการซื้อขายมาก
 5. ำนวนยอดรวม (ปริมาณฐาน) ของเปอร์เซ็นต์ที่ชำระจะถูกคำนวณตามปริมาณเงินคงเหลือบนบัญชี (ยอดคงเหลือ) ไม่รวมยอดปัจจุบันของโบนัสที่มีอยู่ (โบนัส) ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้

  < ปริมาณฐาน> = <ยอดคงเหลือ> - <โบนัส>

  โดยที่:

  ยอดคงเหลือ – จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี
  โบนัส – ยอดทั้งหมดของโบนัสที่มีอยู่บนบัญชี

  ค่าตัวแปรข้างต้นจะได้รับการคำนวณซ้ำทุกวันที่เวลา 11:59:59 น.

 6. อัตราเปอร์เซ็นต์ที่ใช้สำหรับคำนวณการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย ณ ตอนสิ้นเดือน ปริมาณการซื้อขายบนบัญชี คือปริมาณธุรกรรมรวมทั้งหมดในล็อตมาตรฐานที่ดำเนินการโดยลูกค้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน จำนวนนี้จะได้รับการคำนวณซ้ำทุกวันที่เวลา 11:59:59 น.
 7. ค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้สามารถพบได้ในตารางด้านล่าง
  ปริมาณการซื้อขายในล็อต
  1-1010 – 1,000มากกว่า 1,000
  2,5%5%10%
 8. ปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงของยอดคงเหลือในบัญชี (จำนวนเปอร์เซ็นต์) จะได้รับการคำนวณทุกวัน อ้างอิงตามตัวแปรแบบคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตามสูตรดังต่อไปนี้

  <ปริมาณเปอร์เซ็นต์> = <ปริมาณฐาน> * <(เปอร์เซ็นต์ / 100 / 365)>

  โดยที่:

  ปริมาณฐาน - ยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าที่เวลา 11:59:59 น. ของวันปัจจุบัน
  เปอร์เซ็นต์ - อัตราเปอร์เซ็นต์สำหรับบัญชีนี้ตามวันปัจจุบันจะได้รับการคำนวณตามตัวแปรแบบคงที่

  แสดงตัวอย่าง

  วันที่ 1 ยอดคงเหลือในบัญชีเท่ากับ 50,000 USD (ไม่มีโบนัส) ปริมาณการซื้อขายคือ 3 ล็อต อัตราเปอร์เซ็นต์ของคุณคือ 2.5%

  เมื่อแทนค่าในสูตร ปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจะเป็น:
  50,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.42 USD

  วันที่ 2 ยอดคงเหลือในบัญชีเท่ากับ 55,000 USD (ไม่มีโบนัส) ปริมาณการซื้อขายคือ 7 ล็อต (3 สำหรับเมื่อวาน + 4 สำหรับวันปัจจุบัน) อัตราเปอร์เซ็นต์ของคุณคือ 2.5%

  เมื่อแทนค่าในสูตร ปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจะเป็น:
  55,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.77 USD

  ปริมาณของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสำหรับ 2 วัน:
  3.42 USD + 3.77 USD = 7.19 USD

  วันที่ 3 ยอดคงเหลือในบัญชีเท่ากับ 60,000 USD (ไม่มีโบนัส) ปริมาณการซื้อขายคือ 12 ล็อต (7 สำหรับเมื่อวาน + 5 สำหรับวันปัจจุบัน) อัตราเปอร์เซ็นต์ของคุณคือ 5% ดังนั้นปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นสำหรับวันที่ผ่านมาจะได้รับการคำนวณอีกครั้ง:

  วันที่ 1: 50,000 * (5 / 100 / 365) = 6.85 USD
  วันที่ 2: 55,000 * (5 / 100 / 365) = 7.53 USD
  วันที่ 3: 60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  ผลลัพธ์จากทั้ง 3 วัน จะมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นเท่ากับ:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD = 22.6 USD

  วันที่ 4 ยอดคงเหลือในบัญชีเท่ากับ 60,000 USD (ไม่มีโบนัส) ปริมาณการซื้อขายคือ 12 ล็อต (12 สำหรับวันก่อนหน้า + 0 สำหรับวันนี้) อัตราเปอร์เซ็นต์ของคุณคือ 5%

  จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นวันนี้:
  60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นสำหรับ 4 วัน:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD + 8.22 USD = 30.82 USD

  ในเดือนที่มี 30 วัน ซึ่งปริมาณการซื้อขายไม่เกิน 1,000 ล็อต อัตราเปอร์เซ็นต์คือ 5% ในบัญชีไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่และยอดคงเหลือในบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลง (ไม่มีการฝากเงิน/ถอนเงิน)

  ส่วนที่เหลืออีก 26 วัน ในบัญชีจะมีเงินเพิ่มขึ้น 8.22 USD เป็นประจำทุกวัน

  วันที่ 1 ของเดือนถัดไป จำนวนเงินต่อไปนี้จะถูกโอนไปยังบัญชี:
  30.82 USD (สำหรับ 4 วันแรก) + 8.22 USD * 26 (สำหรับ 26 วันที่เหลือ) = 244.54 USD

 9. เปอร์เซ็นต์จะถูกโอนไปยังบัญชีทุกเดือน ในวันแรกของแต่ละเดือน พร้อมความคิดเห็น IR #123456 (หมายเลขการชำระเงิน)
 10. เปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าได้รับไม่ใช่โบนัส และสามารถถอนได้จากบัญชีหรือใช้ในการซื้อขายได้โดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไข
 11. สถิติปัจจุบันของลูกค้าและประวัติเปอร์เซ็นต์การชำระเงินรายปีสามารถพบได้ที่ส่วนสมาชิกในหน้า "สูงถึง 10% ของยอดคงเหลือในบัญชี"
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติกฎเหล่านี้ ตลอดจนปฏิเสธลูกค้าในการใช้งานบริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล