การเชื่อมต่อ VPS ผ่าน RDP สำหรับ iPhone/iPad

การเชื่อมต่อ VPS ผ่าน RDP สำหรับ iPhone/iPad

  1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AccessToGo RDP/Remote Desktop เพื่อติดตั้ง และจากนั้นให้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

  3. เลือก RDP (ไคลเอ็นต์ฟรี)

  4. กรอกช่องที่จำเป็นด้วยข้อมูลที่ระบุอยู่ในหน้าเซิร์ฟเวอร์ VPS 2.0 ของคุณ

  5. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว การเชื่อมต่อใหม่จะได้รับการสร้างขึ้นมา

  6. การแตะไอคอน "Menu" จะเปิดใช้งานการปุ่มควบคุมมากมาย รวมถึงปุ่ม "Exit" (ยกเลิกการเชื่อมต่อ)