กฎของโปรแกรม

 1. ข้อกำหนดโดยทั่วไป

  1. บุคคลตามกฎหมายใด ๆ ที่มีบัญชีซื้อขายจริงที่ RoboForex สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
  2. เลเวอเรจเพิ่มขึ้น (1:2000) สามารถใช้ได้บนบัญชี MT4/MT5 ประเภทเซนต์หรือมาตรฐาน รวมถึง CopyFX
  3. เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นสามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น หากหลักทรัพย์บนบัญชีของพวกเขาไม่เกิน 10,000 USD หรือมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบัญชี
  4. ในกรณีที่ Equity ของบัญชีเทรดที่มีเลเวอเรจเพิ่มขึ้นมีมากกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ด้านบน เลเวอเรจจะถูกลดลงเป็น 1:1000 หลังจากที่อิควิตี้ลดลงต่ำกว่าจำนวนที่ระบุข้างต้น ลูกค้าอาจเลือกเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในส่วนสมาชิก
  5. ไปยังบัญชีจริง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. (EET) วันศุกร์ ถึงเวลา 1.00 น. (EET) วันเสาร์:
   • 5.1 เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นสำหรับทุกบัญชีจะถูกลดลงเป็น 1:1000 โดยอัตโนมัติ
   • 5.2 ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนเลเวอเรจปกติให้เป็นเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นนี้ได้
   • 5.3 ลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีใหม่ที่มีเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นนี้ได้
   • 5.4 หลังจากเวลา 1:00 AM (EET) วันเสาร์ เลเวอเรจจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเดิมโดยอัตโนมัติ
  6. เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของโปรแกรมคือ RoboForex มีสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าเกี่ยวกับเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และ/หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า