โบนัสต้อนรับ 30 USD - กฎของโปรแกรม

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. Welcome bonus 30 USD (ในที่นี้ ต่อไปให้เรียกว่า "เวลคัมโบนัส") คือเงินทุนเริ่มต้นที่มอบให้แก่ลูกค้าของ RoboForex ซึ่งทําตามเงื่อนไขของการรับโบนัสครบถ้วน
  2. ยอดเงินเวลคัมโบนัส คือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,000 เซนต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี) เวลคัมโบนัสจะโอนไปยังบัญชีด้วยสกุลเงิน EUR ได้ โดยอ้างอิงตามกสกุลเงินฐาน ซึ่งในกรณีนี้ยอดเงินของเวลคัมโบนัสจะแปลงเป็นสกุลเงิน EUR ตามอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนด
  3. โบนัสต้อนรับ สำหรับบัญชีประเภทต่อไปนี้ที่มี USD หรือ EUR เป็นสกุลเงินหลักที่เปิดในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 : ProCent, Pro
  4. เวลคัมโบนัส ไม่สามารถใช้ร่วมกับในโปรโมชั่นเวลคัมโบนัสก่อนหน้านี้ได้
  5. ในการรับโบนัส คุณต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1. ผ่านการยืนยันข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่จำเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอัพโหลดหนังสือเดินทาง และการยืนยันที่อยู่
   2. การยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   3. ฝากเงินอย่างน้อย 10 ดอลลาร์ หรือ 10 ยูโร เข้าบัญชีการซื้อขาย โดยใช้บัตรเดบิตเฉพาะการฝากเงินที่ทำผ่าน China UnionPay, Maestro, MasterCard, และ VISA cards เท่านั้น. สำหรับการฝากเงินด้วยบัตรอื่น หรือบัตรเครดิตจะไม่ถูกนำมาพิจารณา
  6. ลูกค้ารับ "เวลคัมโบนัส" ไดเ้พียงคร้ังเดียว ต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น
  7. โปรแกรมนี้ไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ที่ไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายผ่านบัตรธนาคารได้เช่นเดียวกับประเทศที่บริษัทไม่รับรองบริการ
  8. เวลคัมโบนัสใช้ได้กับบัญชีที่มี เลเวอเรจสูงสุด 1:1000 เท่านั้น (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเพิ่มเลเวอเรจได้)
 2. การรับ Welcome bonus $30
  1. ในการรับ"เวลคัมโบนัส" คุณต้องเปิดใช้รหัสพิเศษ จากส่วนสมาชิก (my.roboforex.com) ของคุณ โดยรหัสจะส่งไปยังอีเมลของผู้ร่วมกิจกรรม โดยระบุเอาไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
  2. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขทั้งหมด สําหรับการรับ"เวลคัมโบนัส" (กฎข้อที่ 4) จะได้รับอีเมล์พร้อมรหัสคูปองพิเศษโดยอัตโนมัติ
  3. ในการเปิดใช้งานรหัส"เวลคัมโบนัส" คุณต้องปฎิบัติ
   1. ไปที่ห้วข้อ "พิเศษ" ในส่วนสมาชิกของคุณ
   2. ระบุรหัสที่ได้รับ ไปยังช่องที่จำเป็น
   3. เลือกประเภทบัญชีซื้อขายที่รับเงิน"เวลคัมโบนัส"
   4. อ่านเงื่อนไขของข้อเสนอ และทำเครื่องหมายในช่อง"ยอมรับ"
  4. เวลคัมโบนัส $30 จะโอนเข้าสู่ บัญชีของลูกค้าภายใน 5 วันทําการ
  5. ระยะเวลาหมดอายุของ"รหัสพิเศษ"คือ 30 วัน หากไม่ได้ใช้รหัสในภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ รหัสจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และกลายเป็นสถานะ"หมดอายุ"
 3. การเทรดด้วย Welcome bonus $30
  1. คุณสามารถเทรดด้วยเงินของตนเองและเงินเวลคัมโบนัส ในการเทรด โดยไม่มีข้อจำกัดและข้อห้ามใดๆ พร้อมทั้งสามารถนำเงินเวลคัมโบนัสนี้ ไปใช้ในช่วง"Drawdown"(เปอร์เซ็นการขาดทุนแบบสะสม) หรือกล่าวได้ว่า จะไม่ถูกหักออกจากบัญชี หากยอด Equity (ยอดเงินทั้งหมดที่มี เมื่อรวมกับผลกำไร/ขาดทุน) ในบัญชีเงินเวลคัมโบนัส จนกว่าจะถึงระดับ Stop Out
  2. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ ทั้งเงินที่เป็นของลูกค้าเองและกำไรที่ทำได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

   -ตัวอย่าง-

   ณฝากเงินในบัญชีจำนวน 1,000 เซนต์ (หรือ $10) และได้รับเวลคัมโบนัส 3,000 เซนต์(หรือ $30) หลังจากการซื้อขาย คุณทำกำไรได้1,000 เซนต์ (หรือ $10) ตามเงื่อนไขของโปรแกรม ยอดเงินรวมที่สามารถถอนได้คือ 2,000 เซนต์ (หรือ $20) หมายถึงรวมทั้งกำไร 1,000 เซนต์ (หรือ $10) และเงินของคุณ 1,000 เซนต์(หรือ $10)

  3. ในช่วง"Drawdown" เงินของลูกค้าจะถูกหักออกก่อน รวมถึงกรณีที่ฝากเงินหลังจากได้รับเวลคัมโบนัส

   -ตัวอย่าง-

   คุณฝากเงินในบัญชี 1,000 เซ็นต์(หรือ $10) และได้รับ 3,000 เซ็นต์(หรือ $30) เป็นเวลคัมโบนัส หลังจากการซื้อขาย คุณขาดทุน 500 เซ็นต์ (หรือ $5) การสูญเสียดังกล่าวนี้จะครอบคลุมเงินของลูกค้าก่อน ส่งผลให้ยอดรวมที่สามารถถอนได้คือ 500 เซ็นต์ (หรือ $5) ซึ่งเป็นเงินของลูกค้าลบด้วยจำนวนที่ขาดทุน"

 4. การยกเลิก และการหักออก
  1. เมื่อถึงระดับ Stop Out เงินเวลคัมโบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า
  2. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับเวลคัมโบนัสได้
  3. กำไรที่ได้รับจากการเทรดโดยการใช้เวลคัมโบนัส และเงินของลูกค้าเองจะไม่ถูกหักออกจากบัญชี หากไม่อยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น
  4. RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการมอบสิทธิ์ เวลคัมโบนัส หรือนําเวลคัมโบนัส 30 USD ที่ออกให้ก่อนหน้านี้ ออกได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ตลอดจนการเพิกถอน(ยกเลิก) ธุรกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการด้วยเงินที่ได้รับเพิ่มมา เงื่อนไขนี้ถือว่าได้รับการยอมรับ (ตกลงและยอมรับ) โดยลูกค้า ตั้งแต่ตอนที่ทำการฝากเงิน"เวลคัมโบนัส 30 USD" ไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้า