โปรโมมาร์จิ้น

โปรโมมาร์จิ้นสำหรับลูกค้า RoboForex

โปรดทราบ! โปรโมมาร์จิ้นจะมอบให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ RoboForex โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น

เงิน "โปรโมมาร์จิ้น" ใช้งานได้สำหรับบัญชี MT4/MT5-based ProCent และ Pro โปรแกรม

เงื่อนไขการใช้งานโปรโมมาร์จิ้น

  1. ลูกค้าสามารถยกเลิกโปรโมมาร์จิ้นที่ได้รับเมื่อใดก็ได้

  2. ในช่วง "ดรอดาวน์" เงินของลูกค้าเองจะถูกหักออกก่อนเป็นอันดับแรก รวมถึงในกรณีที่เงินเหล่านี้มีการฝากหลังจากได้รับโปรโมมาร์จิ้น

    ตัวอย่าง: คุณฝากเงินในบัญชี 1,000 เซ็น และได้รับโปรโมมาร์จิ้น 1,500 เซ็น หลังจากการซื้อขาย คุณทำไรได้ -500 เซ็นต์ ตามกฎของโปรแกรม จำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถถอนได้คือ 500 เซ็นต์ ซึ่งคิดจากเงินของลูกค้าลบด้วยกำไรขาดทุนที่ทำได้

  3. เมื่อถึงระดับ Stop Out จำนวนเงินทั้งหมดของโปรโมมาร์จิ้นจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้า

โปรดทราบ RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการมอบโปรโมมาร์จิ้นหรือหักโปรโมมาร์จิ้นที่เคยมอบให้ รวมถึงการเพิกถอน (ยกเลิก) ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยใช้เงินโปรโมมาร์จิ้น โดยจะถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ได้รับเงิน โปรโมมาร์จิ้นไปยังบัญชีซื้อขาย