ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น (เต็มรูปแบบ)

 1. ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 2. ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในพื้นที่สมาชิกเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากลูกค้ามีหลายพื้นที่สมาชิก พื้นที่เพิ่มเติมใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จากโปรโมชัน
 3. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วน
 4. เพื่อมีสิทธิ์รับรางวัล, ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายใหม่, ฝากเงินและทำลอต (โปรดทราบว่าแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์, ขนาดของ 1 ลอตอาจแตกต่างกัน) ภายใน 60 วันหรือ 2 เดือนหลังจากการฝากเงิน. หากไม่สามารถทำลอตได้ในระยะเวลาที่ระบุจะทำให้สูญเสียสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้
 5. เฉพาะเงินตราและโลหะที่เสนอโดย RoboForex เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้และจะนับรวมกับปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ
 6. ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 7. ลูกค้าที่ฝากเงิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นจะมีสิทธิ์รับ Free swap บนบัญชีที่ฝาก. จะสามารถรับได้เฉพาะกับบัญชีที่มียอดฝากเท่านั้น
 8. เพื่อรับประโยชน์ Free swap , ลูกค้าต้องฝากเงินอย่างน้อย 6,000 ดอลลาร์สหรัฐในธุรกรรมเดียว การแบ่งจำนวน เงินฝากในธุรกรรมหลายรายการหรือบัญชีหลายรายการจะไม่มีสิทธิ์รับประโยชน์นี้
 9. ลูกค้าต้องถือเงินฝากของไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วันหรือ 2 เดือน นับตั้งแต่วันฝากเงิน. การถอนหรือโอนเงินก่อนระยะเวลานี้จะทำให้เสียสิทธิ์ในโปรโมชั่น. ระยะเวลาการเก็บเงินนี้ใช้เฉพาะสำหรับยอดฝากเริ่มต้นและไม่รวมกำไรที่ได้ระหว่างการซื้อขาย
 10. การโอนเงินภายในระหว่างบัญชีในระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นไม่สารถรับ Free swap ได้ ลูกค้าต้องฝากเงิน โดยตรงจากแหล่งภายนอกเข้าบัญชีเพื่อมีสิทธิ์รับโปรโมชั่น
 11. โปรโมชั่นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2023. การฝากเงินนอกเหนือระยะเวลา โปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์รับประโยชน์ใด ๆ ในโปรโมชั่น
 12. รางวัลจะมอบให้สำหรับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขทั้งหมดตามลำดับก่อนหลัง
 13. รางวัลมีจำนวนจำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางรางวัล
 14. จะมีการแจกรางวัลในเดือนมีนาคม 2024 จะไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ในไทม์ไลน์นี้
 15. ผู้ชนะจะได้รับแจ้งผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล
 16. รางวัลไม่สามารถแปลงเป็นเงินหรือเงินสดได้ ลูกค้าจะต้องรับรางวัลที่ได้รับ
 17. RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่พยายามหาประโยชน์จากช่องโหว่หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ ฉ้อโกง
 18. RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมหากมีข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงหรือหากพบว่าผู้เข้าร่วมละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
 19. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการส่งเสริมการขายและริบรางวัลที่ได้รับ