วิธีการเข้าร่วมและชนะรางวัล

 • ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

  ไม่ว่าจะเป็นบัญชีใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่แล้ว

 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชัน

  เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัล

 • เทรดเงินตราต่างประเทศและโลหะ

  และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ฝากเงินเพื่อเข้าร่วม

รายละเอียดรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่หน้า RoboForex FaceBook Fanpage และบัญชีไลน์ทางการ RoboForex

iPhone 15 Pro Max

Playstation 5 Slim

Apple watch

Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท

รางวัลมีด้วยกันถึงสองรอบ!

รอบที่ 1: 01/05 - 31/05 | รอบที่ 2: 01/06 - 30/06

รางวัลเงินฝาก
(Net Deposit)
ล็อตเทรด
(Standard Lot)
จำนวนรางวัล
(พฤษภาคม)
จำนวนรางวัล
(มิถุนายน)
iPhone 15 Pro Max$13,00020011
Playstation 5 slim$8,00015022
Apple watch$6,00012033
Central Gift Card มูลค่า 5,000 บาท$3,000501010
ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน

เข้าร่วมโปรโมชันกับเราง่ายๆ

 • ฝากเงินเข้าบัญชี RoboForex ของคุณ
 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชัน
 • เทรดเงินตราต่างประเทศและโลหะ และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน

 1. ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 2. ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันเพียงพื้นที่สมาชิกเดียวเท่านั้น หากลูกค้ามีหลายพื้นที่สมาชิก พื้นที่ที่เหลือจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชัน
 3. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีบัญชีที่ผ่านการยืนยันโดยสมบูรณ์
 4. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายใหม่บน MT4/5 พื่อเข้าร่วมโปรโมชัน
 5. เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้าจะต้องฝากเงินในบัญชีซื้อขายใหม่หรือบัญชีที่มีอยู่และมีปริมาณการซื้อขายถึงปริมาณการซื้อขายภายในระยะเวลาโปรโมชันหลังจากการฝากเงิน การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชัน (โปรดทราบว่าขนาดของ 1 ล็อตอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของตราสาร)
 6. เฉพาะ FX และโลหะที่นำเสนอโดย RoboForex เท่านั้นที่มีสิทธิ์สำหรับโปรโมชันนี้ และจะนับรวมในปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ
 7. โปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2024 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2024 เท่านั้น ระยะเวลาการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
  • รอบที่ 1: 1-31 พฤษภาคม 2024
  • รอบที่ 2: 1-30 มิถุนายน 2024
 8. การฝากเงินนอกระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชัน
 9. การประกาศรางวัลรอบที่ 1 จะมีการประกาศในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2024 และการประกาศรางวัลรอบที่ 2 จะมีการประกาศในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2024 บน RoboForex FaceBook Fanpage และ RoboForex Line Official Account
 10. สมาชิกทุกคนที่มีสิทธิ์สามารถรับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลต่อพื้นที่สมาชิกตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 11. รางวัลมีจำนวนจำกัด ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขก่อนจะมีสิทธิ์รับรางวัลในแต่ละเดือนตามลำดับก่อนหลัง
 12. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรางวัลในแต่ละเดือน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 13. ผู้ชนะจะได้รับแจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล
 14. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมาถ่ายรูปและรับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะใช้ภาพสื่อและ/หรือวิดีโอของผู้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลเพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ในนามของบริษัท
 15. ในการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการส่งเสริมการขาย
 16. รางวัลไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถคัดค้านได้
 18. RoboForex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแทนที่รางวัลด้วยรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน ในกรณีที่สินค้าหมด เลิกผลิต เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เป็นรางวัลได้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: