QIWI Wallet

ด้วยการใช้งาน QIWI Wallet ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการของเราได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ท่านสามารถฝากเงินไปที่ QIWI Wallet ได้ที่ QIWI และเทอมินอลพาร์ทเนอร์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตู้ ATM หรือธนาคารออนไลน์ นอกจากนี้ท่านสามารถฝากเงินไปยังบัญชีเป็นเงินสดได้ด้วยบัตรของธนาคาร หรือบัญชีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ Beeline, Megafon, และ MTS ในกรณีที่ท่านไม่มีบัญชี QIWI Wallet ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ QIWI Wallet

การฝาก

  • สกุลเงิน: USD
  • ฟรีสำหรับการฝากเงิน: 0%
  • ระยะเวลาดำเนินการ: การฝากเงินแบบทันที
  • ยอดเงินฝาก: ตั้งแต่ 0.3 USD ไปจนถึง 950 USD

การถอน

  • สกุลเงิน: USD
  • ฟรีสำหรับการถอนเงิน: 0%
  • ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 วัน
  • ยอดเงินถอน: ตั้งแต่ 1 USD ไปจนถึง 3,800 USD