ePayments

ฝากเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็วผ่าน ePayments

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ!

อ่านเพิ่มเติม

ePayments ได้รับการจดทะเบียนเมื่อปี 2011 ในสหราชอาณาจักร (สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน) หลักการสำคัญสามประการที่ควบคุมการทำงานของระบบการชำระเงินนี้ ได้แก่ การเปิดรับสิ่งใหม่ ความยืดหยุ่น และความมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ บริการของบริษัทได้รับการใช้งานโดยลูกค้ากว่า 100 ประเทศ

การฝาก

  • สกุลเงิน: EUR / USD
  • ฟรีสำหรับการฝากเงิน: 0%
  • ระยะเวลาดำเนินการ: การฝากเงินแบบทันที
  • ยอดเงินฝาก:ตั้งแต่ 10 USD ไปจนถึง 10,000 USD

การถอน

  • สกุลเงิน: USD / EUR
  • ฟรีสำหรับการถอนเงิน: 1%
  • ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 1 วัน  
  • ยอดเงินถอน: ตั้งแต่ 1 USD ไปจนถึง 10,000 USD