การเปลี่ยนแปลงในตารางการซื้อขาย 2023

 • 25 ธันวาคม 2023

  วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่

  ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  กำหนดการซื้อขาย DE40Cash


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน และ CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า


  • 28 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 29 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 3 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 4 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 5 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 8 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 9 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 10 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 11 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 12 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM

  กำหนดการซื้อขายตราสารอื่น ๆ


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการซื้อขาย GER40


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, CFDs บนหุ้นสหรัฐฯ, ETFs และ CFDs บน ETFs


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน และ CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า


  • 28 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 29 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 3 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 4 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 5 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 8 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 9 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 10 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 11 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
  • 12 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นและดัชนีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 29 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย CFD ในหุ้น DE และสหราชอาณาจักร
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

  กำหนดการซื้อขายตราสารอื่น ๆ


  • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

 • 23 พฤศจิกายน 2023

  วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากวันหยุดขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

  ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFDs ของน้ำมัน (Brent, WTI)


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETFs


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


  • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

  โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

 • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023

  เปลี่ยนกลับเป็นเวลามาตรฐาน

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปจะเปลี่ยนจากเวลาออมแสงเป็นเวลามาตรฐานในวันที่ 29 ตุลาคม 2023 สหรัฐอเมริกาจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2023 ดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการซื้อขายบางส่วน

  ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  ตารางการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 การซื้อขาย CFD บนโลหะจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 AM - 22:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD บนโลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 การซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):03:31 PM - 02:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในหุ้นสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:00 AM - 22:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETF จะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 03:31 PM - 21:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ตราสารดังกล่าวข้างต้นจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐฯ จะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):03:31 PM - 21:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ตราสารดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

  กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกาจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่ง(เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ในดัชนีของสหรัฐอเมริกาจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD)


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 , การซื้อขาย CFD บนโลหะจะถูกเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:05 AM - 22:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD บนโลหะจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  กำหนดการซื้อขาย CFD น้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023 ,การซื้อขาย CFD ของน้ำมันจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 22:15 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของน้ำมันจะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดจำเพาะของสัญญา

  กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


  • ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2023, การซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 0:00 AM - 22:59 PM.
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป CFD ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะพร้อมสำหรับการซื้อขายภายในช่วงการดำเนินงานของข้อกำหนดของสัญญา

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะอยู่ที่ 22:45 น. ถึง 23:15 น.ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การหยุดชะงักในระยะสั้นในการเสนอราคาและค่าสเปรดที่กว้างขึ้น

  โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

 • 4 กันยายน 2023

  ดวันแรงงานในสหรัฐอ

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายเนื่องด้วยวันหยุดวันแรงงานในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงนี้

  ตารางเวลานี้มีเจตนาเพียงเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตได้

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  ตารางการซื้อขาย CFDs บนดัชนีหุ้นสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีหุ้นญี่ปุ่น JP225Cash


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 7:45 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ราคาน้ำมัน (Brent, WTI)


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 7:45 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFDs หุ้นสหรัฐอเมริกา


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFDs ราคาล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 8:00 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกาและกองทุน ETF


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFDs หุ้นสหรัฐอเมริกาและกองทุน ETF


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFDs บนดัชนีหุ้นสหรัฐ (US500, US30, and NAS100) และดัชนีหุ้นญี่ปุ่น JP225


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 7:45 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ราคาน้ำมัน (Brent, WTI)


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 7:45 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFDs ราคาล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา


  • วันที่ 4 กันยายน 2023 - หยุดการซื้อขายที่เวลา 8:00 โมง ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 5 กันยายน 2023 - การซื้อขายกลับมาเป็นปกติ

  โปรดทราบถึงการแก้ไขตารางการซื้อขายดังกล่าวเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

 • 3 July 2023

  วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขายนื่องจากวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD), CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) ดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น และ CFD ของน้ำมัน (Brent และ WTI)


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการซื้อขายของ CFD ในหุ้น US, CFDs ใน US Futures


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการซื้อขายของ หุ้น US และ ETF


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของ หุ้น US และ ETF, CFDs ใน US Futures


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US500, US30 และ NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น 225 เยน


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการซื้อขายโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม cTrader

  กำหนดการซื้อขายของโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD)


  • 3 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 4 July 2023 – ปิดการซื้อขาย ณ 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ (close only)

  โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

 • 20 มิถุนายน 2022

  วันหยุด 20 มิถุนายน

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากวันหยุดJuneteenth ในสหรัฐอเมริกา

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 19 มิถุนายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


  • 19 มิถุนายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


  • 19 มิถุนายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrade

  ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 19 มิถุนายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 19 มิถุนายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US30, US500, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


  • 19 มิถุนายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ20 Mit̄hunāyn 2566 – sụ̄̂xk̄h

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil)


  • 19 มิถุนายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม cTrader

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 19 มิถุนายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 20 มิถุนายน 2566 – ซื้อขายตามปกติ

  โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

  *  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • 29 พฤษภาคม 2023

  Memorial Day ในสหรัฐอเมริกาและวันหยุดธนาคารสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องในการเฉลิมฉลองวัน Memorial Day ในสหรัฐอเมริกาและวันหยุดธนาคารสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาคมในฤดูใบไม้ผลิในสหราชอาณาจักร

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


  • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


  • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrade

  ตารางการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐฯ (US30, US500, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


  • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของดัชนี UK100


  • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 31 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหราชอาณาจักร


  • 29 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 31 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil)


  • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม cTrader

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 29 พฤษภาคม 2023 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 30 พฤษภาคม 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

  *  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • 7 เมษายน 2023

  วันหยุดอีสเตอร์

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader
  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์คาทอลิกในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายในวันศุกร์และวันจันทร์

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของดัชนีเยอรมัน DE40Cash


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 11 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 7 เมษายน 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 16:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และสัญญาซื้อขายส่วนต่างน้ำมัน (Brent, WTI)


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของ US futures


  • 7 เมษายน 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 16:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrade

  ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ การซื้อขายหุ้นสหรัฐ การซื้อขายหุ้นสหรัฐ การซื้อขายหุ้นสหรัฐ


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับดัชนีอเมริกา ($30, $500, NAS100 USD)


  • 7 เมษายน 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 16:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับดัชนี EU (GER40, UK100, FRA40, SPA35) ดัชนี AUS200 และดัชนีญี่ปุ่น J225


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 11 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นสหภาพยุโรป


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 11 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นอังกฤ


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 11 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDs ของ US futures


  • 7 เมษายน 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 16:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และสัญญาซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil)


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์ม cTrade

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 7 เมษายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 10 เมษายน 2023 – ซื้อขายตามปกติ

  โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเพื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

  * – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023

  เปลี่ยนเป็นเวลา Daylight Saving

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตารางการซื้อขายเนื่องจากการปรับเวลาจากเวลามาตรฐานเป็นเวลาออมแสงในสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader5

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของดัชนีสหรัฐฯ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และน้ำมัน (Brent, WTI)


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 02:00 - 22:15 น.

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDของดัชนี JP225Cash


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 22:55 น.

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 03:31 - 22:00 น.

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของฟิวเจอร์


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 23:00 น.

  โปรดทราบว่าในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็น 22:00 น. ถึง 00:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ราคามีการหยุดชั่วคราวในระยะสั้นๆและค่าสเปรดกว้างขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrade

  ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ, ETFสหรัฐ, CFDและ ETF ของหุ้นสหรัฐ


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 15:30 - 22:00 น.

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 02:00 - 22:15 น.

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 22:55 น.

  ตารางเวลาการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะปิดในช่วงเวลา 23:00 - 23:15 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของฟิวเจอร์


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 23:00 น.

  โปรดทราบในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2022 การซื้อขายตราสารทั้งหมดรวมถึงคริปโตเคอเรนซีบนทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ 

  แพลตฟอร์ม cTrader

  ตารางเวลาการซื้อขายทุกคู่สกุลเงิน


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2022 การซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมดจะปิดในช่วงเวลา 22:55 - 23:05 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายจะเปิดและปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
   ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) : 00:00 - 22:55 น.

  โปรดทราบว่าในวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2023 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะปิดเวลา 23:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม 2023 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็น 22:00 น. ถึง 00:30 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ราคามีการหยุดชั่วคราวในระยะสั้นๆและค่าสเปรดกว้างขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

  โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเมื่อวางแผนการซื้อขาย

 • 20 กุมภาพันธ์ 2023

  วันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายระหว่างวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader5

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 - การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDของหุ้นสหรัฐ


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  แพลตฟอร์ม R StocksTrade

  ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐ ETF หุ้นสหรัฐ CFD และ ETF


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD), CFDของน้ำมันดิบ (BRENT.Oil, WTI.Oil) และดัชนีอเมริกัน (US500, US30, NAS100)


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 - การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023– การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  แพลตฟอร์ม cTrader

  ตารางเวลาการซื้อขายโลหะ (XAUUSD, XAGUSD)


  • 20 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 – การซื้อขายเริ่มต้นตามปกติ

  หากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขาย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้น

  *  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • 16 มกราคม 2023

  วันมาร์ติน ลูเธอร์จูเนียร์ วัน

  แพลตฟอร์มMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการลงทุนเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ วันหยุดสหรัฐอเมริกา

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash CFD


  • 16 มกราคม 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFDs สำหรับโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDs สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


  • 16 มกราคม 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหรัฐ


  • 16 มกราคม 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  แพลทฟอร์ม R StocksTrader

  ตารางเวลาการซื้อขายหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 16 มกราคม 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 16 มกราคม 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา (US500, US30 และ NAS100)


  • 16 มกราคม 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 16 มกราคม 2023 - ไม่มีการซื้อขาย
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  แพลทฟอร์ม cTrader

  ตารางเวลาการซื้อขาย CFD สำหรับโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


  • 16 มกราคม 2023 – ปิดการซื้อขายเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 17 มกราคม 2023 - ซื้อขายตามปกติ

  โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายข้างต้นเพื่อวางแผนการซื้อขาย