RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา)

28.06.2024 / 08:01

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันหยุด: วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา
วันที่: 03/07/2024 - 04/07/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และ CFD บนดัชนีญี่ปุ่น J225Cash


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – หยุดการซื้อขายหยุดเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFD บนน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ใน US stocks


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 8:00 PM เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 8:00 PM เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, ETF, CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 8:00 PM เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US500, US30, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 8:00 PM เวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 03/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 04/07/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 7:40 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 05/07/2024 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ,
ทีมงาน RoboForex