RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (วันหยุดที่ 10 มิถุนายนในสหรัฐอเมริกา)

14.06.2024 / 08:31

เรียน ลูกค้า และ พาร์ทเนอร์ทุกท่าน

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันหยุด:วันหยุดวันที่ 19 มิถุนายนในสหรัฐอเมริกา
วันที่: 19/06/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และ CFD บนดัชนีญี่ปุ่น J225Cash


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFD บนน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • 19/06/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, ETF, CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 19/06/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US500, US30, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 19/06/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 20/06/2024 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน RoboForex