RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (วัน Memorial Day สหรัฐอเมริกาและวันหยุดธนาคารช่วงปลายเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร)

22.05.2024 / 08:00

เรียนลูกค้าและพาร์ทเนอร์

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันหยุด: วัน Memorial Day สหรัฐอเมริกาและวันหยุดธนาคารช่วงปลายเดือนพฤษภาคมฤดูใบไม้ผลิในสหราชอาณาจักร
วันที่: 27/05/2024 - 28/05/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFDs ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และ CFD บนดัชนีญี่ปุ่น J225Cash


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFDs ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFDs ในหุ้นสหรัฐอเมริกา


 • 27/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกา, ETFs, CFDs ในหุ้นสหรัฐอเมริกา และ ETFs


 • 27/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFDs ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US500, US30, NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนี UK100


 • 27/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFDs ในหุ้นสหรัฐอเมริกา


 • 27/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFDs ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDs ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 27/05/2024 – หยุดการซื้อขายเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 28/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดคำนึงถึงช่วงเวลาตารางการซื้อขายข้างต้น ให้สอดคล้องกับแผนการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ,
ทีมงาน Roboforex