RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (วันหยุดเดือนพฤษภาคม)

25.04.2024 / 14:41

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันหยุด: วันหยุดเดือนพฤษภาคม
วันที่: 01/05/2024 - 07/05/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีเยอรมัน (DE40Cash)


  • 01/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 02/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีเยอรมัน (GER40)


  • 01/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 02/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นเยอรมัน


  • 01/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 02/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนี FTSE100 (UK100)


  • 06/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 07/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

ตารางการซื้อขาย CFD ของหุ้นสหราชอาณาจักร


  • 06/05/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
  • 07/05/2024 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายข้างต้น เพื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
The RoboForex Team