RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (วันหยุดอีสเตอร์)

27.03.2024 / 08:21

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันหยุด: วันหยุดอีสเตอร์
วันที่: 28/03/2024 - 02/04/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขายดัชนีเยอรมัน (DE40Cash)


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 02/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บนดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และ CFD บนดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 28/03/2024 – การซื้อขายหยุดเวลา 10:00 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, ETF, CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US500, US30, NAS100)


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหภาพยุโรป (GER40, UK100, FRA40, SPA35), ดัชนีออสเตรเลีย AUS200 และดัชนีญี่ปุ่น J225


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 02/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหภาพยุโรป


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 02/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD บน US futures


 • 28/03/2024 – การซื้อขายหยุดเวลา 10:00 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 29/03/2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 01/04/2024 – ซื้อขายตามปกติ

โปรดทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
The RoboForex Team