RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขาย (เปลี่ยนกลับเป็นเวลาออมแสง)

06.03.2024 / 09:06

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

โปรดทราบถึงการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้น

อีเวนต์:เปลี่ยนกลับไปเป็นเวลาออมแสง
วันที่:11/03/2024 - 29/03/2024

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD บนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 AM - 10:55 PM.

กำหนดการซื้อขาย CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐฯ


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:05 AM - 10:55 PM.

Schedule for trading on CFDs on US stocksclear​41 / 5,000Translation resultsTranslation resultกำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:31 PM - 10:00 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ (ESM23, YMM23, NQM23)


 • 3/11/2567 - 29/03/2567 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 12:00 AM - 11:00 PM

ประกาศสำคัญในวันที่ 15, 22 และ 29 มีนาคม 2024 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะถูกปิดเวลา 11:00 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 29 มีนาคม 2024 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็นตั้งแต่ 10:00 PM. ถึง 12:30 AM. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเหตุนี้, อาจทำให้เกิดการหยุดซะงักในการเสนอราคาในระยะเวลาสั้น และการขยายตัวของสเปรดได้มากขึ้น

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETFs


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:30 PM - 10:00 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:30 PM - 10:00 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD น้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 02:00 AM - 10:15 PM

กำหนดการซื้อขาย CFD บนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR)


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):12:05 AM - 10:55 PM

กำหนดการซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมด


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – การซื้อขายจะหยุดในช่วงเวลา 11:00 PM - 11:15 PM. ช่วงเวลา (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ (ESM23, YMM23, NQM23)


 • 11/03/2024 - 29/03/2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์):12:00 AM - 11:00 PM

ประกาศสำคัญในวันที่ 15, 22 และ 29 มีนาคม 2024 การซื้อขายตราสารทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มจะถูกปิดเวลา 11:00 PM ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 29 มีนาคม 2024 เวลาโรลโอเวอร์ของธนาคารจะเป็นตั้งแต่ 10:00 PM. ถึง 12:30 AM. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเหตุนี้, อาจทำให้เกิดการหยุดซะงักในการเสนอราคาในระยะเวลาสั้น และการขยายตัวของสเปรดได้มากขึ้น

โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นเมื่อคุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน RoboForex