RoboForex: ข้อมูลสำคัญในการแยกหุ้นของ Walmart ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024

23.02.2024 / 13:27

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรทุกท่าน

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2024 Walmartจะทำการแยกหุ้นออก การแยกหุ้นเป็นการดำเนินการขององค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มจำนวนหุ้นที่ออกโดยตัวคูณเฉพาะ และลดมูลค่าของแต่ละหุ้นด้วยตัวคูณเดียวกัน

Walmart จะดำเนินการแบ่งหุ้น 3 ต่อ 1 (กล่าวคือ 1 หุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3)

สิ่งนี้จะส่งผลต่อตำแหน่งและคำสั่งซื้ออย่างไร?

หากคุณมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ในหุ้น Walmartหรือวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งดังกล่าว โปรดใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 126 กุมภาพันธ์ 2024:

บัญชี MetaTrader 4 / MetaTrader 5

ขั้นตอนการแยกจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และจะแล้วเสร็จก่อนที่เซสชั่นหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มต้นเวลา 16:30 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

  • คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมด (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน WMT จะถูกยกเลิก

  • สำหรับตำแหน่งใน WMT ราคาเปิดจะถูกหารด้วย 3

  • ปริมาณของตำแหน่งที่เปิดแต่ละตำแหน่งใน WMT จะถูกคูณด้วย 3

โปรดทราบ หากคุณใช้ Expert Advisor (EA) เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าโค้ดนั้นจำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตีความข้อมูลราคาที่ถูกต้องหลังจากการแยกตัวของหุ้น

บัญชี R StocksTrader

ขั้นตอนการแยกจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และจะแล้วเสร็จก่อนที่เซสชั่นหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มต้นเวลา 16:30 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

  • ในระหว่างขั้นตอนการแยก คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss และ Take Profit) ใน WMT และ WMT.ny จะถูกยกเลิก

  • สำหรับตำแหน่งใน WMT และ WMT.ny ที่เปิดก่อนการแยกหุ้น ราคาเปิดจะถูกหารด้วย 3

  • ปริมาณของตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดใน WMT และ WMT.ny จะถูกคูณด้วย 3

  • ทุกตำแหน่งในตราสารดังกล่าวที่มีทิศทางเดียวกันและอยู่ในบัญชีเดียวกันจะถูกรวมเข้าเป็นตำแหน่งใหม่หนึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งใหม่นี้จะมีราคาเปิดและปริมาณตามราคาถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยของตำแหน่งทั้งหมดที่ถือก่อนการแยกหุ้น

แผนภูมิในอดีตบนเทอร์มินัลการซื้อขายของคุณจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงราคาใหม่ของตราสารที่กล่าวถึงข้างต้น

เงื่อนไขการค้าอื่นๆ ทั้งหมดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โปรดพิจารณาข้อมูลนี้เมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน RoboForex