RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมีขึ้นในตารางการซื้อขายในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่

19.12.2023 / 09:04

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย DE40Cash


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน และ CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า


 • 28 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 29 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 3 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 4 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 5 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 8 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 9 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 10 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 11 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 12 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM

กำหนดการซื้อขายตราสารอื่น ๆ


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขาย GER40


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ, CFDs บนหุ้นสหรัฐฯ, ETFs และ CFDs บน ETFs


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการซื้อขาย CFD ของน้ำมัน และ CFD ของดัชนีสหรัฐอเมริกา


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ของโลหะมีค่า


 • 28 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 29 ธันวาคม 2023 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 3 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 4 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 5 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 8 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 9 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 10 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 11 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM
 • 12 มกราคม 2024 – ช่วงการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 01:05 AM - 23:55 PM

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการสำหรับการซื้อขาย CFD ในหุ้นและดัชนีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 29 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย CFD ในหุ้น DE และสหราชอาณาจักร
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย

กำหนดการซื้อขายตราสารอื่น ๆ


 • 25 ธันวาคม 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 26 ธันวาคม 2023 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 1 มกราคม 2024 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 2 มกราคม 2024 – เริ่มการซื้อขายเวลา 10:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน RoboForex