RoboForex: การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขายเนื่องในวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

17.11.2023 / 16:00

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

เรากำลังแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากวันหยุดขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้

แพลตฟอร์ม MetaTrader 4 / MetaTrader 5

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFDs ของน้ำมัน (Brent, WTI)


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

แพลตฟอร์ม R StocksTrader

กำหนดการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETFs


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD ในดัชนีสหรัฐอเมริกา


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขายโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) และ CFD ของน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 20:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

กำหนดการซื้อขาย CFD บนฟิวเจอร์สสหรัฐ


 • 23 พฤศจิกายน 2023 – ไม่มีการซื้อขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2023 – การซื้อขายหยุดเวลา 19:15 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์

โปรดรับทราบการแก้ไขตารางการซื้อขายข้างต้นในขณะที่คุณวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,
ทีมงาน RoboForex